Spread the love

נתונים חדשים מ-פרשת בני הדייג מראים ש-11% מבעלי המסעדות הקטנות מצמצמים את צוות העובדים החודש, מכיוון שפיטורים והקפאות עובדים הופכים להיות נפוצים יותר בכל הענפים. זה מסמן זינוק של 5% בצמצום צוות המסעדות מנובמבר. יתרה מכך, 44% מבעלי המסעדות שאומרים שהם עדיין מגייסים מדווחים על בעיות במציאת העובדים הנכונים.

מהדוח עולה כי פי שניים מבעלי עסקים קטנים בענפים – 15% – מפטרים עובדים בדצמבר לעומת נובמבר. מעסיקים מציינים שהם לא יכולים להרשות לעצמם להעסיק עובדים קבועים במשרה מלאה מכיוון שהאינפלציה נמשכת, מכיוון שעלויות העבודה עולות על ההכנסות, ועם פוטנציאל של מיתון בפתח.

למרות שהיו כמה סימנים לשיא האינפלציה, זה נותר האתגר הגדול ביותר עבור בעלי עסקים. למעשה, 64% מהמעסיקים הקטנים אומרים שהאינפלציה ממשיכה להשפיע לרעה על העסקים שלהם ומפריעה למאמצי ההתאוששות מהשפעות הקשורות לקוביד. רק 14% מבעלי העסקים הקטנים מאמינים שהם התאוששו לחלוטין מקוביד, אשר ירד מ-24% באוקטובר ו-43% משנה לשנה. תגובה זו מהדהדת במחקר שנערך לאחרונה מ-J.D. Power, שמגלה כי 65% מבעלי העסקים הקטנים אומרים לאינפלציה הייתה השפעה חמורה או גדולה על העסק שלהם.

אף על פי שהנתונים הללו מציירים תמונת גיוס מדאיגה במקצת עבור מסעדות קטנות, הענף נמצא בעמדה טובה יותר מרוב הפלחים האחרים. לדוגמה, 19% מבעלי חדר כושר קטנים מפטרים עובדים החודש, בעוד שפיטורים קמעונאיים עומדים על 14%. רק יופי, ייצור ונסיעות מצליחים יותר ממסעדות. שירותי דרך לרכב

ובכל זאת, האצת הפיטורים במסעדות מגיעה בזמן לא נוח שכן החגים נוטים להביא לזרם של סועדים והזמנות קייטרינג. בסך הכל, בענף נותרו כ-400,000 עובדים חסרים במספרים שלפני המגפה, מה שגבה מחיר מהפעילות והמכירות במהלך השנה.

ככל שהתחזיות של מיתון גדלות, והפיטורים מואצים במספר תעשיות, סביר שהמעסיקים יישארו שמרניים עד שהמיקרו-סביבה תתייצב מעט. מציינת כי 74% מכל המעסיקים לעסקים קטנים יישמו הקפאת עובדים לפחות עד הרבעון השני של 2023, למשל, המייצג זינוק של 12% מנובמבר. בתחום המסעדה, 56% מהמבצעים מתכננים להקפיא את העלייה למטוס עד לרבעון השני.

עם זאת, יש סיבה לאופטימיות. שבעים ושניים אחוז מבעלי העסקים הקטנים מאמינים שהתנאים הולכים בכיוון הנכון לשנת 2023, בעוד ש-37% מבעלי העסקים הקטנים מצפים שההכנסות שלהם יגדלו בשנה החדשה.